26.11.2015

Jeszcze o kwestii prawdyMoja niniejsza notka powstała z inspiracji postem Piko, który w kontekście „smoleńskim” przeprowadza krótki wywód dotyczący prawdy[1]. Piko wszelako, wymieniając różne koncepcje prawdy, nie uwzględnia jednej, która (świadomie lub nieświadomie) wykorzystywana jest zarówno przez „wypadkowców”, jak i „wybuchowców” – chodzi o koherencyjną koncepcję prawdy. Koncepcja ta uznaje za kryterium prawdy zgodność zdań - należących do jakiejś teorii - między sobą, ewentualnie wewnętrzną spójność danej teorii. Nie trzeba dodawać, że przy takim podejściu nie stawia się już pytania o prawdziwość samej teorii (na którą składają się „zgodne ze sobą” zdania), gdyż tę (prawdziwość) się z góry zakłada. I z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku narracji wypadkowej oraz wybuchowej. Przedstawiciele środowisk wiernych tymże narracjom z podziwu godną konsekwencją potrafią od lat odsyłać (osoby stawiające zbyt wnikliwe pytania) do dokonanych „ustaleń”, „wyliczeń”, „wizualizacji”, „zapisów urządzeń”, „danych” itd., a w ostateczności jedni badacze odsyłają do prac swych kolegów (ci zaś do następnych kolegów trzymających się tego samego paradygmatu) i tak to się kręci.

Z jak błędnym kołem w dowodzeniu i wyjaśnianiu mamy tu do czynienia mógł się niedawno na własnej skórze przekonać G. Braun, który na IV smoleńskiej konferencji ośmielił się zadać parę podstawowych pytań zebranym[2] i miał w dodatku czelność przypomnieć im, że – wbrew temu, co głoszą, a ściślej, co tłuką ludziom (nieznającym się na nauce) do głowy – poruszają się wyłącznie w obszarze hipotezy, a nie faktografii. Zacytuję może fragmenty wystąpienia Brauna, które w pewnym momencie zostało po prostu przerwane, co dodatkowo świadczy o kulturze dyskusji w ramach smoleńskich konferencji[3] (do tej kwestii jeszcze wrócę.):

„(…) Do protokołu dyktuję: pytania, które zadałem tutaj dzisiejszego ranka, nie zyskały żadnej sensownej, uczciwej intelektualnie, wyczerpującej odpowiedzi. Zostały natomiast zbyte, zmanipulowane w przekazie. Wyjątek stanowi patrzący na mnie w tej chwili p. prof. Nowaczyk, który udzielił mi odpowiedzi, która w całości potwierdza moją diagnozę. (…) Na pytanie, na czym opieracie państwo swoje przeświadczenie o tożsamości części rozrzuconych na pobojowisku smoleńskim z płatowcem, który wzniósł się z lotniska okęckiego rankiem 10 kwietnia ’10 r. pan profesor odpowiada, że dowód, jaki na to posiada, jest pośredni. Z całą pewnością użył pan profesor tego słowa i powołał się pan profesor na protokół TAWS, tak? A zatem nie słuchajcie państwo mnie, słuchajcie prof. Nowaczyka, który niniejszym stwierdził, że wszystko, co mówicie tutaj państwo, formułując scenariusz pozytywny zdarzeń, jest hipotezą li tylko, a nie stwierdzeniem faktu. I kiedy otwierając dzisiejszą (…) konferencję p. prof. Witakowski powiedział dwukrotnie, używając tej formy w nauce bardzo kategorycznej, powiedział o fakcie nastąpienia wybuchów, o fakcie zainstalowania instalacji detonującej na pokładzie tego płatowca, to pan profesor wykroczył poza granice przez was samych, szanowni państwo, zakreślone dla waszej tutaj działalności. Pan profesor bowiem stwierdził fakt, gdy tymczasem uprawniona jest tylko hipoteza. Powiedziałem, że moja wypowiedź została również zmanipulowana, ponieważ minęło parę godzin, a w mediach, czy, powiedzmy, w środkach masowej dezinformacji, pojawił się taki oto przekaz, że ja insynuuję, że na pobojowisku smoleńskim nie ma części tupolewa Tu-154M, gdy tymczasem ja pytam, na jakiej podstawie twierdzicie państwo, że to są części tego samego tupolewa o numerze bocznym 101, a nie jakiegoś innego.

O faktach nie dyskutuję, to jest złom niewątpliwie, niewątpliwie pochodzący od płatowców tego typu, ale czy istotnie od tej konkretnej jednostki. Tego nie wiecie, szanowni państwo. Tego nie wiecie, ponieważ nie ma na to żadnych dowodów i nie pojawiły się one, z całym szacunkiem, w żadnym z referatów czterech odbytych konferencji. A zatem tak, jak to powiedziałem rankiem, byłoby zaprawdę lepiej, gdybyście państwo poprzestawali na tym, co jest waszym ogromnym sukcesem. Na tym, żeście sfalsyfikowali skutecznie wersje oficjalne, wersje Millera i Anodiny – i te 4 konferencje w zupełności kompromitują te publiczne, oficjalne, rządowe komunikaty. I moskiewskie, i warszawskie. I to jest wasz ogromny sukces, i używam zdań z licznymi superlatywami, żeby wam za to podziękować. Ale nie budujcie państwo na tym scenariuszy pozytywnych. Nie wypowiadajcie z kategoryczną, naukową pewnością, do której na gruncie faktów tu przytoczonych nie jesteście uprawnieni. Nie budujcie państwo wersji pozytywnych: jak było. Wdajecie się państwo w bardzo detaliczne rozważania, które szalenie mi imponują – o trajektorii lotu tych części, o tym, jak się spala które paliwo (…) czy materiał wybuchowy – to są hipotezy. To są hipotezy. Nie przeanalizowaliście materiału wizualnego z tego wrakowiska dostatecznie wnikliwie, chociaż jak mi wiadomo skądinąd część przynajmniej z państwa zna analizy tego materiału, które nasuwają bardzo wiele powodów, żeby kwestionować tożsamość tych elementów, urządzeń, części płatowca z tupolewem o numerze 101.

Zapytałem rano o „śnieg pana profesora Cieszewskiego”. Bardzo proszę to odnotować. Nie zadaję tu pytań z kosmosu. Nie wprowadzam do waszego dyskursu elementów, których sami nie wprowadziliście. P. prof. Cieszewski przecież i dzisiaj występujący tu wśród nas nie osobiście, ale jako współautor jednego z referatów – 2 lata temu (…) po raz drugi odwołał się do pokazanego już wcześniej zdjęcia z 5 kwietnia i zaznaczył reasumpcję własnych wniosków pierwotnych. Stwierdził, że za pierwszym razem prezentował to zdjęcie jako uwieczniające ostatni śnieg na przyszłym (…) pobojowisku smoleńskim, a w 2013 r. powiedział: „to nie śnieg – to coś ludzką ręką uczynionego”. I teraz państwo abstrahujecie od tego faktu. Jeszcze raz powtórzę, to nie jest element z kosmosu, tylko to profesor, wasz kolega i uczestnik tego procesu badawczego, wprowadził ten element. Bardzo proszę nie abstrahować od tej sytuacji. Kontury tego śniegu ludzką ręką uczynionego w sposób zaiste zastanawiający pokrywają się z miejscami, w których 5 dni później znajdą się wszystkie duże szczątki wraku. Ale państwo bardzo drobiazgowo obliczacie właśnie trajektorię ich lotu po wybuchu jednym, dwóch, trzech – nie udzielacie natomiast odpowiedzi na pytanie, co zatem widnieje na tym zdjęciu satelitarnym z 5-go kwietnia. I popełniając takie zaniedbanie, brniecie państwo w scenariusz pozytywny, nieuprawniony. (…)”

Truizmem byłoby powiedzenie, że poszukiwanie prawdy winno się rozpocząć od zebrania prawdziwych danych. Poszukiwanie prawdy jest w istocie niezwykle prostym zajęciem (jeśli prawdę traktuje się jako ideę regulatywną badań), ponieważ wystarczy nie zadowalać się wynikami ani danymi niepełnymi, niepewnymi, podejrzanymi, wątpliwymi, a szczególnie, co podkreślę, wystarczy nie wychodzić z danych fałszywych. To jest twarda podstawa poszukiwań, o jakie nam winno chodzić. Dysponując prawdziwymi danymi, możemy dążyć do prawdy w ramach jakichś badań, opracowywania teorii itd. Jeśli zaś nie mamy pewności, co do prawdziwości danych, albo, co gorsza, wcale nie przejmujemy się tym, czy wyszliśmy od prawdziwych danych, czy nie – na nic są nasze obliczenia, rachunki, prezentacje, teoretyzowanie itp. Piszę to z całkowitym przekonaniem i znów w nawiązaniu do celnej i cennej notki Piko. W pewnym jej miejscu bowiem autor odnosi się do historycznego (na kilka miesięcy przed IV KS) spotkania paru blogerów z prof. P. Witakowskim i innymi naukowcami, o którym to spotkaniu mało kto wie: „W czerwcu tego roku uczestniczyłem w roboczym spotkaniu zorganizowany przez prof. Witakowskiego dotyczącym inwentaryzacji szczątków samolotu. Jednym z zaproszonych gości był 3zet, który miał okazję zaprezentować swoje analizy potwierdzające fakt inscenizacji katastrofy TU 154 101 na Siewiernym. Prezentacja zamiast planowanych 20 minut trwała 120 minut. Na koniec ze strony oglądających padło zdanie - „i co, parę lat pracy do kosza?”.”

Na to ostatnie pytanie odpowiedź jest twierdząca w sytuacji, w której nie dysponuje się (ze stuprocentową pewnością) prawdziwymi danymi. I byłoby dla nauki katastrofalne, gdyby tylko z racji „wysłużonych lat”, że się tak wyrażę, miały zyskiwać na wartości czyjeś prace albo gdyby „ilość (prac) przechodziła w jakość”, tzn. gdyby obowiązywała nas zasada tego typu, że im więcej ludzi napisało coś na jakiś temat, tym pewniejsze (i zarazem prawdziwe) jest to, co na piśmie głoszą[4]. A przecież z takim typem myślenia mamy do czynienia w przypadku „konferencji smoleńskich”. Wyraził to zresztą ostatnio na IV KS wprost dr K. Nowaczyk, który stwierdził, że tyle już prac napisano, iż osiągnięto 99,9% pewności, co do przebiegu zdarzeń w Smoleńsku[5]. Zapomniał jedynie dodać, że żaden z piszących prace „badawcze” i prezentujących je na przestrzeni lat na kolejnych KS nie postawił nogi na „terenie katastrofy”, nie mógł osobiście zbadać „wraku prezydenckiego tupolewa” ani też nie miał dostępu do oryginalnych zapisów poszczególnych urządzeń tudzież do samych urządzeń pokładowych (przypisywanych PLF 101). Niby drobiazg, a chyba dość istotny w prowadzeniu badań. Ale na tym nie koniec. W nie tak dawnym czasie prof. W. Binienda w jednym z wywiadów przyznał, że niektóre dane (wykorzystywane do badań katastrofologicznych) mogą być zmanipulowane, ale w żaden sposób nie wyjaśnił, jak badacze „smoleńscy” oddzielają/oddzielili dane prawdziwe od tych zafałszowanych. Tymczasem ta kwestia powinna być postawiona w punkcie wyjścia tak kompleksowych (za jakie chcą/mają uchodzić w gronie eksperckim) badań.

A jakżeż te badania (a może BADANIA) się zaczęły? Z jakiego źródła albo pnia wyrosły? Z ruskiego „raportu MAK” przecież. Jeśli ktoś nie pamięta, to przypomnę. To tamże, w ramach badawczych prac ekspertów Zespołu Parlamentarnego znaleziono „informację” o „zamrożeniu danych FMS-a na wysokości 15 m”, co stanowiło swoistą „bazę danych” dla dalszych „badań” (wybuchowców) – niedowiarków odsyłam do lektury legendarnej „Białej księgi” ZP, w której właśnie ten wątek jest po raz pierwszy zasygnalizowany i rozwinięty. To był „archimedesowy punkt oparcia” całej wybuchowej „teorii”, która wychodząc od lakonicznej ruskiej informacji w ruskim „raporcie”, podążała dalej w poszukiwaniu „dowodów” na wybuch na pokładzie „prezydenckiego tupolewa” (którego pierwszy dowód znalazł się w „raporcie MAK”). Skoro bowiem FMS „zastygł” na wysokości 15m, snuli wywód eksperci, to coś wcześniej, a więc jakiś czas przed „zderzeniem z ziemią”, musiało się z PLF 101 stać. I dalej, jak doskonale pamiętamy, już poszło badaczom. Poszło im, jak z górki, bo „dane wyjściowe”, jak się okazało potem, „potwierdził TAWS”. Autorem tego ciągu myślowego był, rzecz jasna, Nowaczyk, nie kto inny. Ten sam Nowaczyk, który przed pierwszą KS stał na czele „krucjaty” przeciwko hipotezie dwóch miejsc, grzmiąc, że nawet na poziomie hipotezy nie wolno dopuścić tego rodzaju rozważań na forum konferencji. Przypominam to nie tylko dlatego, że na parę miesięcy przed I KS moja „Czerwona strona Księżyca”[6] widniała na stronie KS jako jeden z materiałów „źródłowych” obok takich klasycznych publikacji jak „raport MAK” i „raport KBWLLP” (nim została zdjęta po „protestach” wybuchowców) – ale dlatego, by uzmysłowić Piko, z jakiego rodzaju uprawianiem nauki mamy tu do czynienia. I z jaką kulturą dyskusji. I jakim szacunkiem dla prawdy.


[3] Przyznam szczerze, że brałem udział już w wielu konferencjach naukowych, ale nigdy nie spotkałem się, by osobę chcącą wziąć udział w dyskusji i zadającą pytania potraktowano w taki sposób jak Brauna na KS.  
[4] Żeby było śmiesznie, stosując to kryterium w przypadku moich prac, należałoby uznać, że mają najmocniejsze ugruntowanie w faktach, ponieważ na pewno napisałem o wiele więcej opracowań badawczych (w tym obszerną objętościowo książkę z aneksami) na tematy „smoleńskie” aniżeli badacze występujący na kolejnych KS.

22.11.2015

Zgadzam się z prof. CzachoremW niedawnym wywiadzie dla portalu „wpolityce”[1] prof. M. Czachor postuluje, by zostały przez polską stronę uzyskane i upublicznione zdjęcia satelitarne poprzedzające 10 Kwietnia; wyraża on też zdziwienie treścią fotografii „po smoleńskiej katastrofie”: 

„Niezmiernie interesujące byłyby zdjęcia pokazujące, co w Smoleńsku działo się w przeddzień tragedii smoleńskiej. Co ciekawe, na zdjęciach dostępnych obecnie, np. na Google Earth nie widać ludzi, ani urządzeń. Jakby rejon katastrofy był zupełnie pusty. Tak jest na fotografiach i z czasu po katastrofie. Nie rozumiem tego, zdjęcia wyglądają, jakby nikogo nie było na tym obszarze, a przecież wiadomo, że tam było wiele urządzeń, ludzi. Nie rozumiem czemu tak jest.”

Czachor dodaje też, że:

„Dostępne zdjęcia satelitarne mają słabą jakość i omijają datę 10 kwietnia. Zdjęcie podpisane 9 kwietnia, dostępne na Google Earth, jest mylnie datowane. Po analizie okazuje się, że to fotografia z 2007 roku. Rejon tragedii nie jest fotografowany, materiały nie są dostępne. To wygląda tak, jakby nie było zdjęć poprzedzających tragedię. Dostępne jest zdjęcie z 5 kwietnia, ale to nie wystarczy. Jeśli chcielibyśmy odtworzyć obraz mechanizmu uderzenia w ziemię, powinniśmy móc odtworzyć las, który został wycięty przez upadek tupolewa. Jednak nie ma zdjęć sprzed tragedii, które miałyby odpowiednią jakość. Są zdjęcia jedynie z 2007 roku. Bardzo przydatny byłby natomiast obraz lasu tuż sprzed katastrofy. To jest istotne z punktu widzenia modelowania uderzenia samolotu w ziemię.”

Też uważam, że należałoby bardzo starannie odtworzyć, choćby za pomocą ówczesnego satelitarnego podglądu, sytuację w Smoleńsku z dni między 5 a 10-04-2010. Podpisuję się pod tym postulatem obiema rękami. Przy czym interesująca byłaby (sądzę, że nie tylko dla mnie) nie tylko wizualizacja tamtejszego okołolotniskowego drzewostanu – tu zwłaszcza „masywu leśnego”, w który miał „uderzyć tupolew” (wedle opisu w „stenogramach rozmów pilotów” w wersji MAK-u) i brzozy, do której przykuło uwagę swoją i opinii publicznej na tyle lat tak wielu badaczy, a która to brzoza, zdaniem prof. C. Cieszewskiego, musiała być złamana przed 10 Kwietnia – ale przede wszystkim samej polanki samosiejek za murem lotniska Siewiernyj.

Każdy, kto zaglądał do prac Cieszewskiego lub choćby do mojego ich omówienia w postaci Topologii smoleńskiej. Zapad-2010 (2)[2], musi pamiętać, jak wygląda zestaw zdjęć satelitarnych obejmujących XUBS, z którego to (zestawu) korzystał w swych analitycznych pracach Cieszewski. Fotografia z 9-04-2010 (o ile faktycznie jest z 9-04, bo Czachor, jak cytowałem wyżej, twierdzi, iż mamy do czynienia z antydatowaniem tegoż zdjęcia) nie obejmuje terenu przyszłej „katastrofy”. Natomiast fotografia z 5-04-2010 dokumentuje tajemnicze śnieżne połacie na tymże terenie, które Cieszewski w swych późniejszych (po pierwszej konferencji) wystąpieniach przypisywał raczej ludzkiej niż naturalnej, przyrodniczej, działalności. Zdjęcie z 9-04-2010, czyli na dzień przed tragedią polskiej delegacji, mogłoby być przełomowe dla dotychczasowych badań, tak więc im szybciej zostanie upublicznione, tym lepiej dla sprawy, bez względu na to, jak wielki wstrząs społeczny by mogło spowodować. Ale i nie zaszkodziłyby publikacje zdjęć z 10-04 i dni po „katastrofie”. Już Cieszewski zwracał uwagę na to (co punktuje Czachor), iż nie ma satelitarnych obrazów z ciężkim sprzętem na pobojowisku. Nikt jednak na razie nie stawia takiej tezy, że słynne i wielokrotnie analizowane zdjęcie obrazujące ratowników pośród „wrakowiska” mogłoby być antydatowane :) – to by dopiero było odkrycie, prawda?

06.11.2015

Świadek Wojciechowski„Tam na miejscu prokuratorzy i urzędnicy różnego rodzaju rosyjscy byli kompletnie pijani wszyscy, więc być może to była kwestia jakby odreagowania na pewne sytuacje, które tam zastali na przykład, ale prokurator, który (…) tak mi się przedstawił, który tam nadzorował te czynności tam na miejscu, no to pamiętam, że – tam była taka brama wjazdowa, droga na lotnisko prowadziła (…); ona była zamykana i otwierana, ale na czas… Ona nie była zamykana na kłódkę, tylko była zamykana na taki drut po prostu. I pamiętam, że on miał koszmarne, koszmarne problemy, ten prokurator, żeby ten drut odkręcić i zakręcić po prostu” – takie barwne wspomnienia prac ruskich śledczych z dni po „katastrofie smoleńskiej” ma były reporter TVN-u (później w TVP) Przemysław Wojciechowski, z którym październikowe (2015) spotkanie dostępne jest pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=QvTPlwiKWq0 (od 22’43’’). Można jedynie ubolewać, że dopiero grubo po 5 latach od tragedii polskiej delegacji prezydenckiej można usłyszeć tego rodzaju rewelacje, ale dobre i to – wszak po ostatnich wyborach zmienia się w Polsce władza, więc pewnie na nowo ruszy śledztwo w sprawie 10 Kwietnia. Chyba że nie ruszy…

Gdyby jednak ruszyło, to Wojciechowski mógłby z powodzeniem wystąpić jako świadek, miał on bowiem okazję nie tylko widzieć pijanych ruskich śledczych, ale też spędzić z kamerą kilka dni w Smoleńsku (kwiecień 2010), nagrywając smoleńskich leśnych dziadków, jak też uzyskać dostęp do unikalnych zdjęć (o czym za chwilę), a nawet… towarzyszyć polskim śledczym (od 17’54’’):

„W tym motelu, w którym zatrzymaliśmy się, kilka godzin po nas zaokrętowała się, zameldowała się nasza ekipa śledcza. Po prostu ludzie, którzy przylecieli z Polski, czyli przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych, ŻW, prawdopodobnie ABW, prawdopodobnie jakieś jeszcze inne służby, czego nam się do końca nie udało ustalić, jakie (…). Oni również w tym samym motelu się zatrzymali. I sytuacja wyglądała w ten sposób, że rano zawsze, począwszy od 11-go [kwietnia 2010 – przyp. F.Y.M.], wszyscy wychodziliśmy z tego motelu. Oni zajmowali się swoją robotą, my zajmowaliśmy się swoją, czyli próbą przekroczenia, sforsowania tego kordonu policyjnego, wojskowego, dotarcia tam w głąb tego lotniska. A oni po prostu robili to, co do nich należało, czyli próbowali zabezpieczać ślady i to wszystko, co tam się działo. Natomiast wieczorem, kiedy wracaliśmy wszyscy już dosyć zmęczenie, no, to tak był taki, w tym motelu, taki bar. I tam się wszyscy spotykaliśmy i w tym sensie, że przez pierwsze dwa dni zabroniłem moim współpracownikom otwierać buzię i w ogóle rozmawiać z naszymi śledczymi o czymkolwiek. I to było generalnie, no, żeby się, mówiąc, przepraszam za brzydkie słowo, ale obwąchać, żeby się oswoić ze sobą. Bo przecież wszyscy wiemy, jak wygląda specyfika pracy w różnego rodzaju służbach, że to nie są ludzie, którzy są skorzy do mówienia, a jak ktoś pyta, to człowiek się naturalnie usztywnia. Natomiast moim zadaniem było – jako dziennikarza, reportera i to reportera śledczego – wydrzeć informacje zewsząd, skąd to jest tylko możliwe. No ale po trzech dniach jakby ogrom tego wszystkiego, co widzieliśmy tam na miejscu, tego nieszczęścia i tej katastrofy, jakby dotykał nas tak samo mocno jak i tych ludzi, którzy tam pracowali. I oni sami tak naprawdę zaczęli do nas po polsku tam, jak siedzieliśmy, mówić: „Chłopaki, my już nie dajemy rady”. No to my mówimy: „No to my też nie dajemy rady”. Jak widzieliśmy, jak tam, nie wiem, przepraszam, to nie żaden dance macabre, ale fragmenty ludzkich ciał ktoś musiał przenosić z jednej kupki na drugą, no to jednak w człowieku to zostaje. No i pijąc tą ciepłą rosyjską wódkę oni tam generalnie zaczęli z nami rozmawiać.”  

Jak ta praca polskiej ekipy wyglądała? Wojciechowski tak wspomina (od 24’19’’):

„Jedna rzecz, która mną wstrząsnęła, to była sytuacja, w której ci ludzie nie mieli żadnej autonomii tam na miejscu. Oni byli pod opieką urzędników MCzS-u (….). Oni nie mieli tak: nie mieli własnych samochodów, nie mieli własnych urządzeń, nie mieli własnych pieniędzy do dyspozycji, nie mieli niczego i oni tak naprawdę byli wożeni i przywożeni przez urzędników MCzS-u (…), wwożeni i wywożeni z lotniska. I tak naprawdę była taka sytuacja, w której znaleziono telefon komórkowy – prawdopodobnie był to telefon komórkowy należący albo do prezydenta Kaczyńskiego, albo do kogoś z jego bliskich współpracowników i pamiętam, że jeden z pracowników [mieszkających z ekipą w motelu – przyp. F.Y.M.] opowiadał, że stoczył walkę o ten telefon komórkowy z urzędnikami MCzS-u, kiedy oni się zorientowali, że on znalazł coś takiego. Po prostu rzucili się na niego i mu zabrano ten telefon.”

Wojciechowski zresztą (kiedyś to już podawał na swym blogu) twierdzi, że przedstawiciele polskiej strony zaraz po przybyciu na Siewiernyj, byli przetrzymywani w hangarze (1h17’34’’):

„Według moich informacji, według nagrań, które posiadam, polska delegacja śledcza, czyli komisja ds. badań wypadków lotniczych, ABW, prokuratorzy, ŻW, inne służby, została na 6 godzin uwięziona na lotnisku w Smoleńsku. Została zamknięta w hangarze samolotowym na klucz i pilnowana przez żołnierzy czy też urzędników MCzS-u. Dopiero później ich wypuszczono stamtąd, dopiero później oni mogli zameldować się w tym motelu, o którym wspominałem wcześniej. I dopiero później mogli rozpocząć swoją pracę.”

(Na marginesie dodam, że wedle relacji (wspomnieniowej) w „Mojej czarnej skrzynce”, płk. dr. E. Klicha, polscy przedstawiciele byli przetrzymywani 2 godziny w samolocie (po wylądowaniu na XUBS), a potem odwiezieni na „miejsce wypadku”.) Wojciechowski, będący zapewne autorem słynnego i szeroko komentowanego (także w mojej „Czerwonej stronie Księżyca”) materiału wideo z kwietniowego (2010) „Superwizjera”, w taki sposób rekonstruuje swe rozmowy z ruskimi świadkami „Zdarzenia”:

„Rozmowa z Rosjanami – ona niczego nie wnosiła. Wszyscy mówili to samo: „słyszeliśmy ryk silników, jakiśtam huk, ale nie wiemy, czy to był wybuch, czy to może silniki. Ci ludzie są przyzwyczajeni do życia przy lotnisku, przy zakładach lotniczych, zbrojeniowych, więc dla nich jakiśtam warkot silnika nagły, czy nawet jakaśtam nagła eksplozja silnika, to nie jest nic nadzwyczajnego, bo przez całe dziesięciolecia tam po prostu pracowali w tych zakładach i produkcja samolotów czy ryk silników to jest nic nad czym oni się zastanawiają jakośtam specjalnie. Więc powtarzali to samo: „No, był ryk silnika, słyszeliśmy to, tamto, potem jakiś upadek, potem wybiegliśmy, widzieliśmy, słyszeliśmy syreny straży pożarnej, służb specjalnych itd. itd. w sensie służb ratowniczych. Więc oni nie wnosili niczego tak naprawdę. To było emocjonalne bardzo (…), ale natomiast co do kwestii śledczych to nie posuwało nas do przodu w ogóle.”

Tymczasem to właśnie w materiale „Superwizjera” zdumiewające było to, że każdy świadek opowiadał jakby inne zdarzenie, że przypomnę choćby głośną relację gostka przy garażach nieopodal Siewiernego, co sądził, że na śmietnisku butelka pękła w ognisku albo relację babuszki Nosarczukowej, co okno myła w bloku tuż przy remizie strażackiej, gdy „coś gruchnęło” – i myła okno dalej. Ale może Wojciechowski długo już tego wideo sobie nie odświeżał. Sam zresztą na linkowanym spotkaniu zastrzega, że trzyma się wyłącznie faktów i na pytania osób z sali (przekonanych, zapewne dzięki pracy „zespołu parlamentarnego”, że „prezydencki tupolew” eksplodował) chcących wciągnąć go w narrację zamachowo-wybuchową, odpowiada, że nie chce teoretyzować na temat 10-04 – nie przeszkadza mu to jednak głosić z kamienną twarzą, że do „katastrofy” doszło o godz. 8:39 (pol. czasu, jak się domyślamy), kiedy to (zdaniem Wojciechowskiego) „tupolew zahaczył kołami o linię wysokiego napięcia”.

Mało oblatanym w tematyce „smoleńskiej” przypomnę, że taką tezę (choć nie w wersji z kołami zrywającymi linię energetyczną) prezentował w swej klasycznej książce „Ostatni lot” doc. S. Amielin, (smoleński fotoamator i modelarz, którego zdjęciami posłużyła się legendarna KBWLLP), powołując się zresztą na bumagę z samej smoleńskiej elektrowni. Jeśli więc ta sama bumaga jest dla Wojciechowskiego faktem, to pogratulować śledczego wyczucia na detale. No ale mniejsza z tym, wszak były reporter TVN-u zaznacza też (już pod koniec spotkania), że „odpowiedź na pytanie, co zdarzyło się w Smoleńsku, jest w Polsce”. Wątku tego zbytnio jednak nie rozwija.

Ale mówi coś takiego (1h13’25’’):

„Dla mnie kluczową kwestią, której nikt dotychczas nie zbadał, nikt się tym nie zajął, jest kwestia przejrzenia, zanalizowania dokumentacji zgromadzonej w Centrum Informacyjnym MSZ-u. To budowa serwerów w CI MSZ-u, która przez jedną z dużych gazet w Polsce była regularnie obśmiewana. Były podnoszone kwestie korupcyjne związane z budową tego CI; kwestia z zaopatrzeniem urzędników ministerialnych w telefony znanej kanadyjskiej marki, która też przez tę samą gazetę była obśmiewana, że to złe telefony albo za drogie itd. itd. (…) Następnie dokumentacja związana z godziną 9-tą – jakie depesze przyszły do tego centrum, kto depeszował, skąd depeszował i jaka treść jest tych depesz, i przede wszystkim, gdzie są te depesze, co stanowiły. Ja znam odpowiedzi na te pytania, bo rozmawiałem z ludźmi, którzy mieli dyżur w tym centrum i wiem, jakie te depesze przyszły, natomiast, proszę mi wybaczyć, ze względów osobistych i ze względów bezpieczeństwa nie chcę o tym w tej chwili rozmawiać.”

Wojciechowski więc potrafi być enigmatyczny, jak widać. Jeszcze bardziej tajemniczo niż zagadnienie „depesz MSZ-u” wygląda kwestia zdjęć, które reporter miał uzyskać od jednego ruskiego budowlańca (wożącego betony na drogę dojazdową na „miejsce katastrofy”). Wojciechowski zaznacza na spotkaniu wyraźnie, że to są te drastyczne zdjęcia, które publikowane były przez „pewnego blogera”, ale dodaje, że on (tj. polski reporter) nabył je (za 600 rubli) w ilości ok. 60-ciu i obecnie ich nie posiada. Zdaniem dziennikarza (1h12’03’’) było to „60 zdjęć przedstawiających znane postaci po prostu poszatkowane i z pourywanymi członkami”. Już samo to dictum nakazywałoby umieścić Wojciechowskiego w szeregu wyjątkowych świadków, gdyż w przestrzeni publicznej nie pojawiały się do tej pory, a więc przez 5,5 roku, żadne zdjęcia z „miejsca katastrofy”, na których można byłoby kogokolwiek z polskiej prezydenckiej delegacji rozpoznać. Z lakonicznej zaś relacji reportera wynikałoby, że on miał możność takie zdjęcia osobiście widzieć.

Dopytywany, czy zrobione w Smoleńsku materiały wideo skopiował dla siebie, Wojciechowski wyznaje, że przekazał wszystkie swojej ówczesnej macierzystej stacji (z którą miał rozstać się niedługo po powrocie do kraju), ale przyznaje mimochodem z uśmiechem, że ma „inne nagrania” (41’45’’). Jakie? Niestety, nie wyjaśnia. Czyżby więc istniał kolejny depozyt czekający na czasy rewizji śledztwa?